19.Grup İkinci Öğretim Ders Programı

GRUP
NO
19. GRUP 2.Öğretim Eğitim
Sorumlusu
Öğr. Gör. Dr. Pınar Çelik
Eğitim Günü Modül Ders Adı EĞİTİM TARİHİ Modül/Ders Saati EĞİTMEN Eğitim Başlangış Saati Eğitim Yeri
1 GSER01 Girişimciliğin
Temelleri
03.04.2017 4 Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
2 GSER01 Girişimciliğin Temelleri 04.04.2017 4 Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
3 GSER21 İş Modellemesi 05.04.2017 3 Doç. Dr.
Afşin GÜNGÖR
17:30 Akdeniz
Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
4 GSER02 İş Modellemesi 07.04.2017 3 Öğr.Gör. Yusuf KAPLAN 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
5 GSER21 Etkili
Müzakere ve Pazarlama Teknikleri
10.04.2017 6 Prof.Dr.
Gürhan YALÇIN
17:30 Akdeniz
Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
6 GSER02 İş Modellemesi 11.04.2017 3 Öğr.Gör. Yusuf KAPLAN 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
7 GSER15 İş Modellemesi 12.04.2017 3 Doç. Dr. Niyazi Uğur KOÇKAL 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
8 GSER21 İş Planı Hazırlama 13.04.2017 6 Öğr.Gör. Pınar ÇELİK 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
9 GSER02 İş Planı Hazırlama 14.04.2017 6 Öğr.Gör. Pınar ÇELİK 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
10 GSER05 Proje Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi 18.04.2017 4 Uzm. Songül YAZICIOĞLU 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
11 GSER14 Proje Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi 19.04.2017 4 Uzm. Songül
YAZICIOĞLU
17:30 Akdeniz
Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
12 GSER05 Proje Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi 20.04.2017 4 Uzm. Songül YAZICIOĞLU 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
13 GSER05 Proje
Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi
21.04.2017 4 Doç. Dr.
Zeki ALAGÖZ
17:30 Akdeniz
Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
14 GSER04 Etkili Sunum 24.04.2017 6 Prof.Dr. Gürhan YALÇIN 17:30 Duyurusu yapılacaktır.
15 GSER05 Tecrübe
Paylaşımı
27.04.2017 6 Doç. Dr. Niyazi Uğur KOÇKAL 09:00 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
16 GSER04 Tecrübe
Paylaşımı
28.04.2017 4 Doç. Dr.
Niyazi Uğur KOÇKAL
17:30 Duyurusu
yapılacaktır.