2016.6 Girişimcinin Çatısı 12.Grup Birinci Öğretim Ders Programı

12. GRUP Birinci
Öğretim
Eğitim Günü GSER EĞİTİM TARİHİ Eğitim Başlangış Saati EĞİTMEN Modül / Ders
Saati
1 GSER01 Girişimciliğin
Temelleri
28.11.2016 09:00 Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY 4
2 GSER01 Girişimciliğin
Temelleri
29.11.2016 09:00 Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY 4
3 GSER02 İş
Modellemesi
1.12.2016 09:00 Yrd. Doç.
Dr. Beyhan AKSOY
4
4 GSER02 İş
Modellemesi
2.12.2016 09:00 Yrd. Doç.
Dr. Beyhan AKSOY
4
5 GSER02 İş
Modellemesi
3.12.2016 13:00 Yrd. Doç.
Dr. Beyhan AKSOY
4
6 GSER21 İş Planı
Hazırlama
5.12.2016 09:00 Öğr.Gör.Metehan
YAYKAŞLI
4
7 GSER21 İş Planı
Hazırlama
6.12.2016 09:00 Öğr.Gör.Metehan
YAYKAŞLI
4
8 GSER05 Proje
Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi
7.12.2016 09:00 Doç. Dr.
Afşin GÜNGÖR
4
9 GSER05 Proje
Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi
8.12.2016 09:00 Doç. Dr.
Uğur Niyazi KOÇKAL
4
10 GSER15 Etkili
Müzakere ve Pazarlama Teknikleri
9.12.2016 15:00 Prof.Dr.
Gürhan YALÇIN
3
11 GSER21 İş Planı
Hazırlama
12.12.2016 09:00 Öğr.Gör.Metehan
YAYKAŞLI
4
12 GSER14 Etkili
Sunum Teknikleri
13.12.2016 09:00 Öğr.Gör.Metehan
YAYKAŞLI
3
13 GSER05 Proje
Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi
14.12.2016 09:00 Doç. Dr.
Afşin GÜNGÖR
4
14 GSER05 Proje
Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi
15.12.2016 09:00 Doç. Dr.
Uğur Niyazi KOÇKAL
4
15 GSER15 Etkili
Müzakere ve Pazarlama Teknikleri
16.12.2016 15:00 Prof.Dr.
Gürhan YALÇIN
3
16 GSER04 Firma
Gezisi
17.12.2016 09:00 Prof.Dr.
Gürhan YALÇIN
6
17 GSER14 Etkili
Sunum Teknikleri
19.12.2016 09:00 Öğr.Gör.Metehan
YAYKAŞLI
3
18 GSER04 Tecrübe
Paylaşımı
22.12.2016 09:00 Yrd. Doç.
Dr. Beyhan AKSOY
4