2016.7 Girişimcinin Çatısı 13.Grup İkinci Öğretim Ders Programı

İkinci Öğretim

Eğitim Günü GSER EĞİTİM TARİHİ Eğitim Başlangış Saati EĞİTMEN Modül / Ders
Saati
1 GSER01 Girişimciliğin Temelleri 28.11.2016 17:30 Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY 4
2 GSER01 Girişimciliğin Temelleri 29.11.2016 17:30 Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY 4
3 GSER02 İş Modellemesi 30.11.2016 17:30 Öğr.Gör.Yusuf KAPLAN 4
4 GSER02 İş Modellemesi 2.12.2016 17:30 Öğr.Gör.Yusuf KAPLAN 4
5 GSER15 Etkili Müzakere ve Pazarlama Teknikleri 5.12.2016 17:30 Prof.Dr. Gürhan YALÇIN 3
6 GSER02 İş Modellemesi 6.12.2016 17:30 Öğr.Gör.Yusuf KAPLAN 4
7 GSER15 Etkili Müzakere ve Pazarlama Teknikleri 7.12.2016 17:30 Prof.Dr. Gürhan YALÇIN 3
8 GSER21 İş Planı Hazırlama 9.12.2016 17:30 Öğr.Gör.Dr. Pınar ÇELİK 4
9 GSER05 Proje Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi 12.12.2016 17:30 Proje Uzmanı Songül YAZICIOĞLU 4
10 GSER21 İş Planı Hazırlama 13.12.2016 17:30 Öğr.Gör.Dr. Pınar ÇELİK 4
11 GSER05 Proje
Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi
14.12.2016 17:30 Proje Uzmanı Songül YAZICIOĞLU 4
12 GSER05 Proje Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi 15.12.2016 17:30 Proje Uzmanı Songül YAZICIOĞLU 4
13 GSER05 Proje Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi 16.12.2016 17:30 Doç. Dr. Zeki ALAGÖZ 4
14 GSER14 Etkili Sunum Teknikleri 19.12.2016 17:30 Prof.Dr. Gürhan YALÇIN 3
15 GSER14 Etkili Sunum Teknikleri 20.12.2016 17:30 Prof.Dr. Gürhan YALÇIN 3
16 GSER04 Firma Gezisi 21.12.2016 17:30 Prof.Dr. Gürhan YALÇIN 6
17 GSER04 Tecrübe Paylaşımı 22.12.2016 17:30 Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY 4