2017.15 Tübitak/1601 kapsamlı Girişimcinin Çatısı Projesi tanıtım semineri 10.03.2017-13:30’da İletişim Fakültesi Kon. Salonu’nda yapılmıştır.