2017.5 Tübitak/1601 kapsamlı Girişimcinin Çatısı Projesi tanıtım semineri 22 Şubat 2017 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi / G. S. F. Amfi’de yapılmıştır.