21.Grup İkinci Öğretim Ders Programı

GRUP
NO
21. GRUP 2.Öğretim Eğitim Sorumlusu
Uzm. Songül YAZICIOĞLU
Eğitim Günü Modül Ders Adı EĞİTİM TARİHİ Modül/Ders Saati EĞİTMEN Eğitim Başlangış Saati Eğitim Yeri
1 GSER01 Girişimciliğin
Temelleri
04.04.2017 4 Öğr.Gör. Yusuf KAPLAN 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
2 GSER01 Girişimciliğin Temelleri 06.04.2017 4 Öğr.Gör.Metehan YAYKAŞLI 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
3 GSER21 İş Modellemesi 10.04.2017 6 Yrd. Doç.
Dr. Beyhan AKSOY
17:30 Akdeniz
Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
4 GSER02 İş Modellemesi 11.04.2017 6 Yrd. Doç. Dr. Beyhan AKSOY 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
5 GSER02 İş Planı Hazırlama 12.04.2017 4 Uzm.
Songül YAZICIOĞLU
17:30 Akdeniz
Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
6 GSER15 İş Planı Hazırlama 13.04.2017 4 Uzm. Songül YAZICIOĞLU 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
7 GSER21 İş Planı Hazırlama 14.04.2017 4 Uzm.
Songül YAZICIOĞLU
17:30 Akdeniz
Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
8 GSER21 Etkili Müzakere ve Pazarlama Teknikleri 17.04.2017 6 Prof.Dr. Gürhan YALÇIN 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
9 GSER02 Proje Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi 19.04.2017 4 Prof.Dr.
Pınar ÇAMURLU
17:30 Akdeniz
Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
10 GSER05 Proje Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi 20.04.2017 4 Prof.Dr. Pınar ÇAMURLU 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
11 GSER14 Proje Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi 21.04.2017 4 Doç. Dr.
Afşin GÜNGÖR
17:30 Akdeniz
Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
12 GSER05 Etkili Sunum 22.04.2017 6 Prof.Dr. Gürhan YALÇIN 11:00 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
13 GSER05 Proje Önerisi ve Uygulamalı Proje Yönetimi 24.04.2017 4 Doç. Dr.
Niyazi Uğur KOÇKAL
17:30 Akdeniz
Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
14 GSER05 Tecrübe Paylaşımı 25.04.2017 4 Doç. Dr. Niyazi Uğur KOÇKAL 17:30 Akdeniz Üni.Enstitüler Binası 2. Kat Konferans Salonu
15 GSER04 Tecrübe Paylaşımı 26.04.2017 6 Doç. Dr.
Afşin GÜNGÖR
17:30 Duyurusu
yapılacaktır.