Fikir Çatısı Yarışması

Amaç

Fikir Çatısı Proje Yarışmasının Amacı; çeşitli alanlarda iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ve akademisyenlerimizin uygulamalı örnek çalışmalarla fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamların hazırlamasına destek olmaktır.

Bu Kapsamda Ulaşılması Planlanan Temel Hedef; Üniversitemiz öğrenci ve akademisyenlerinin girişimcilik potansiyellerini kendilerinde fark etmelerini sağlayarak, girişimci adaylarımızı fikir aşamasından alarak fikir ve teknolojilerinin ticarileştirilmesi sürecini hızlandırıp, bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine katkı sağlayarak, ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttıracak yüksek potansiyelli, sürdürülebilir yeni işletmeler oluşturulmasını sağlamaktır.


Süreç

Koşullar ve Aşamaları

Fikir Çatısı Proje Yarışması 4 Aşamadan oluşacaktır.

  1. Aşama; Önümüzdeki 3 yılın Mayıs ayının ilk iki günü başvurular alınır.
  2. Aşama; Başvurusu kabul edilenler; Genel, Teknoloji, Sosyal Girişimcilik alanlarında belirlenen kategorilerde en az 3 en fazla 6 kişilik ekip oluşturmaları sağlanır.
  3. Aşama; 2. aşamayı geçen ekip belirledikleri kategorilerde mentör tarafından atölye çalışması yapar. Ekipler tarafından mentör eşliğinde iş planları hazırlanır.
  4. Aşama; 3. aşamayı geçen ekipler hazırladıkları iş planlarını AKGİM, ATEK, TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu, YÖRSİAD, TEB ve KOSGEB yetkililerin yer aldığı jüriye  sunarlar.

Yarışma Kategorileri

Genel Kategori: Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirlerinin alındığı bu kategoride bölgesel ve/veya ulusal verimliliğe, kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri aranmaktadır.

Bu kategori geleneksel iş kollarında (örnek:  lojistik, tarım, hayvancılık, gıda, hızlı tüketim, tekstil, sağlık vb.) verimlilik ve yenilikçi bakış sağlayacak uygulama fikirlerini kapsamaktadır.

Ayrıca özellikle bölgesel anlamda günlük yaşam kalitesini ve verimliliği arttıracak yenilikçi uygulama fikirleri de bu kategori altında değerlendirilmektedir. (Enerji tasarrufu, çevrenin korunması vb.)

Teknoloji Kategorisi: Bu kategoride, yarışmacılar yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklifi getirebilirler. Konuların seçiminde ticari başarı şansına ve uygulanabilirliğe önem verilmelidir.

Bilişim sektöründe yenilikçi yazılım uygulamaları, elektronik sektörüne yönelik çözümler, biyoteknoloji alanında mühendislik ve teknolojik altyapıyı barındıran uygulamalar ile yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri, ileri malzeme gibi teknolojiyi kullanan alanlarda fikir geliştirmeleri beklenir.

Sosyal Girişimcilik Kategorisi: Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirleri kapsamaktadır. Bu kategoride eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kalkınma gibi birçok alanda sosyal dönüşüm gerçekleştirme amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

TUBİTAK 1601 GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI kapsamında,  “Girişimcilik Sertifika Programı” ndan faydalanan ve Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik Eğitimi Başarı Sertifikasına sahip olan katılımcılar Fikir Çatısı Proje yarışmasına başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Süreci

Yarışma başvurusu için kullanılacak formlar www.girisimcinincatisi.akdeniz.edu.tr adresinden temin edilecektir.

2015-2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Fikir Çatısı Proje yarışmasına katılacak olan katılımcılar projelerine ait “Ön Başvuru Formları”nı önümüzdeki 3 yılın Mayıs ayının ilk pazartesi ve salı gününde doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Başvuru, proje bilgi ve dokümanlarının teknik aksaklıklar nedeni ile ulaşamaması durumunda, AKGİM’in hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.
Duyurularda belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme sonrasında belirlenen ilk 3 proje ekibi  www.girisimcinincatisi.akdeniz.edu.tr web sitesinde açıklanacaktır.

Jüri yenilikçilik, yapılabilirlik, sürdürebilirlik ve sosyal etki değerlendirme kriterlerine göre, ilk 3 ekibi belirler.  Belirlenen ilk 3 ekip açıklanarak;

1. Ekip 1500,

2. Ekip 1000,

3. Ekip 500TL para ödülünün verildiği ödül töreni gerçekleştirilir.

Gerçekleştirilen ödül töreninde proje yarışması katılımcılarına Fikir Çatısı Proje Yarışmasına Katılım Sertifikası verilir.  1.2.ve 3. Ekiplere de Fikir Çatısı Proje Yarışması Başarı Sertifikası verilecektir.

Proje konularından ve fikirlerinden, projeyi sunan kişiler sorumlu olup, bunlarla ilgili yasal hiçbir sorumluluk AKGİM ‘e ait değildir.