Programın Amacı

Girişimcinin Çatısı Projesi; Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK’ın 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı doğrultusunda bir proje hazırlamış ve Türkiye’de bu destekten yararlanacak 35 Üniversiteden biri olarak seçilmiştir.

Üniversitelerde öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi için TUBİTAK 1601 Girişimcilik Sertifika Programı kapsamında, hedef kitle olarak belirlenen Akdeniz Üniversitesi önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri “Girişimcilik Sertifika Programı” ndan faydalanabilecektir.

TUBİTAK 1601 Girişimcilik Sertifika Programı Kapsamında faaliyete geçirmiş olduğumuz Girişimcinin Çatısı Projesi; üniversite öğrencilerine ve öğretim elemanlarına yönelik girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi için düzenlenen girişimcilik sertifika programlarının başlatılmasını, yürütülmesini ve başarılı iş fikirlerinin erken dönemde hayata geçirilmesini hedeflemektedir.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftası katılımcılara girişimcilik konusunda deneyim kazandırmak amacıyla “Fikir Çatısı Proje Yarışması “düzenlenecektir.